Bewezen duurzaam en veilig

Duurzaam bouwen

Duurzaamheid in de bouw heeft betrekking op zowel nieuwbouw als renovatie. Als wereldmarktleider in de bouwchemische industrie verbetert Sika het groeipotentieel door innovatie, kwaliteit en service.

In de bouw levert Sika oplossingen van hoge kwaliteit aan o.a. aannemers, betonproducenten en professionele distributeurs. Sika is een kundige partner in elk stadium van het bouwproces en sluit zich aan bij belangrijke klanten en externe specialisten voor de ontwikkeling van wederzijds succes.

Sika onderhoudt banden met organisaties en overheden om programma’s en projecten die nodig zijn om aan duurzaamheid gerelateerde kansen te identificeren, te ontwikkelen en te implementeren. Door milieu-initiatieven, regionale samenwerkingsprogramma’s en partnerschappen blijft Sika duurzame groei in de wereld bevorderen.

“Duurzaam bouwen” initiatieven en certificeringen, zoals BREEAM of LEED beoordelen de duurzaamheid van bouwmaterialen alsook de algehele prestaties van een gebouw, waaronder energie-efficiëntie. Dergelijke initiatieven worden steeds belangrijker en invloedrijker op de bouwmarkten en hun producten.

BREEAM

BREEAM (Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method) is een instrument dat gebruikt wordt om de duurzaamheid van gebouwen inclusief de bouwkavel, in de ontwikkel- en opleverfasen te beoordelen en te meten. BREEAM-NL dat afgeleid is van het internationale BREEAM kent vier keurmerken waaronder Nieuwbouw en Renovatie.

De duurzaamheidsbeoordeling in het keurmerk Nieuwbouw en Renovatie is op basis van onderwerpen gegroepeerd in negen categorieën. Voor één van de categorieën, Gezondheid, is nagegaan of de producten van Sika voldoen aan het onderwerp ‘HEA9 Vluchtige organische verbindingen’. Het onderwerp HEA9, staat voor ‘Het bevorderen van een gezonde en goede kwaliteit van de binnenlucht, doordat de gebruikte bouw- en afwerkingsmaterialen een lage emissie van schadelijke Vluchtige Organische verbindingen en andere Schadelijke stoffen bevatten’.

In HEA9 worden acht criteria-eisen gesteld voor de bouw- en afwerkingsmaterialen van een gebouw. Afhankelijk van het type product (-systeem) kunnen de producten van Sika vallen onder één of meerdere van de volgende vier criteria: 1.4 Veerkrachtige stoffen; 1.6 Vloerlijmen en Vloerkitten; 1.7 Verven, vernissen en Lakken; 1.8 Gietvloeren. Aan ieder criterium worden eisen gesteld, die in meerdere verklaringen zijn uitgewerkt.

In de verklaringen wordt aangetoond dat de Sika producten voldoen aan de, in de BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie versie 1.01 september 2014 HEA9 gestelde criteria-eisen.

BREEAM/HEA9 verklaring

Graag verstrekken wij op uw verzoek een BREEAM/HEA9 verklaring. U kunt dan contact opnemen met onze Technical Service via de e-mail of telefoon: 030 - 241 01 20

Bewijsstuk HEA9

Voor uitgebreide bewijsstukken voor HEA9 kunt u hier onze certificaten vinden.

Voor meer informatie met betrekking tot BREEAM-NL en richtlijnen verwijzen wij u naar breeam.nl of het volgende document: Beoordelingsrichtlijn BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v1.01.