Een grondige aanpak van de veiligheid en gezondheid op de werkplaats

Onze medewerkers vormen het waardevolste bezit dat we hebben en hun veiligheid, gezondheid en welzijn zijn essentieel voor het succes van ons bedrijf. Gereglementeerde richtlijnen, inzet van het management, betrokkenheid van werknemers, werkplaats- en risicoanalyse, herkennen en wegnemen van mogelijke gevaren, training en opleiding zijn belangrijke componenten van het Sika veiligheids- en gezondheidsprogramma.

Gereglementeerde richtlijnen
Sika's richtlijnen voor veiligheid en gezondheid gelden in de gehele organisatie. Lokale voorschriften kunnen wereldwijde eisen voor regelgeving aanvullen. De veiligheid en de gezondheid van de werknemer zijn een intrinsieke waarde van de onderneming. Veilig werken is niet alleen een programma, maar ook een manier om dingen gedaan te krijgen.

Inzet van het management
Wij zijn ons ervan bewust dat een veilige en gezonde werkplek afhankelijk is van effectief management dat ervoor zorgt dat gevaren worden vastgesteld en dat doeltreffende fysieke en administratieve bescherming wordt aangebracht en onderhouden. Bij Sika is de gezondheids- en veiligheidscultuur op de werkplek onderdeel van het functionerings- en beoordelingsproces.

Betrokkenheid van de werknemers
Van de Sika werknemers wordt verwacht dat zij veiligheid en gezondheid omvormen tot een van de bedrijfswaarden. Specifieke supervisors zijn verantwoordelijk voor het garanderen van een veilige werkplek en correct gebruik van machines, apparatuur en grondstoffen.

Werkplaats en risicoanalyse
Het is onze verantwoordelijkheid om te weten welke voorwerpen en stoffen op de werkplek de gezondheid en de veiligheid van onze werknemers negatief kunnen beïnvloeden. Met behulp van risicobeoordelingen kan worden bepaald wat nodig is om mensen veilig te kunnen laten werken. Ze worden regelmatig georganiseerd en uitgevoerd door externe verzekeringsmaatschappijen, corporate en lokale teams.

Herkennen en wegnemen van gevaren
Inspecties richten zich zowel op gevaren die momenteel aanwezig zijn op de werkplek als op gevaren die kunnen ontstaan ten gevolge van veranderingen, bijvoorbeeld nieuwe apparatuur, processen, materialen of de revisie van bestaande procedures. Ongevallenonderzoek is gericht op gevaren vast te stellen en te voorkomen. Elke Sika vestiging is voorbereid op het omgaan met medische noodgevallen en gezondheidsproblemen.

Training en opleiding
Veilig gedrag op het werk wordt geëist van iedereen die bij Sika werkt. Managers moeten ervoor zorgen dat werknemers op de hoogte zijn van de materialen en de apparatuur die ze gebruiken, de bekende gevaren en hoe die weg te nemen / te beheersen. Veiligheid en gezondheid komen ook aan de orde bij trainingen en lezingen.