Compleet systeem in straalshop

Corrosiviteitscategorie C2

Atmosfeer met een laag verontreiningsniveau. Meestal landelijke omgeving.

De aangegeven Corrosiviteitscategorie wordt bij de hierna volgende producten bereikt met inachtneming van de laagopbouw met de beschreven nominale laagdikte die weergegeven is in het PDS. Of raadpleeg uw technisch adviseur Michaël Brand, 06-53363642.

Corrosiviteitscategorie C3

Stedelijke en industriële atmosferen, matige verontreiniging door zwaveldioxide. ustgebieden met lage zoutbelasting.

De aangegeven Corrosiviteitscategorie wordt bij de hierna volgende producten bereikt met inachtneming van de laagopbouw met de beschreven nominale laagdikte die weergegeven is in het PDS. Of raadpleeg uw technisch adviseur Michaël Brand, 06-53363642

Corrosiviteitscategorie C4

Industriële gebieden en kustgebieden met matige zoutbelasting

De aangegeven Corrosiviteitscategorie wordt bij de hierna volgende producten bereikt met inachtneming van de laagopbouw met de beschreven nominale laagdikte die weergegeven is in het PDS. Of raadpleeg uw technisch adviseur Michaël Brand, 06-53363642.

Corrosiviteitscategorie C5

C5-I: Industriële gebieden met hoge vochtigheid en agressieve atmosfeer

C5-M: Kustgebieden en offshore gebieden met hoge zoutbelasting

De aangegeven Corrosiviteitscategorie wordt bij de hierna volgende producten bereikt met inachtneming van de laagopbouw met de beschreven nominale laagdikte die weergegeven is in het PDS. Of raadpleeg uw technisch adviseur Michaël Brand, 06-53363642