Renovatie / onderhoud

Corrosiviteitscategorie C3 (P St 3)

Stedelijke en industriële atmosferen, matige verontreiniging door zwaveldioxide. ustgebieden met lage zoutbelasting.

De aangegeven Corrosiviteitscategorie wordt bij de hierna volgende producten bereikt met inachtneming van de laagopbouw met de beschreven nominale laagdikte die weergegeven is in het PDS. Of raadpleeg uw technisch adviseur Michaël Brand, 06-53363642.

Corrosiviteitscategorie C4 (P St 3)

Industriële gebieden en kustgebieden met matige zoutbelasting

De aangegeven Corrosiviteitscategorie wordt bij de hierna volgende producten bereikt met inachtneming van de laagopbouw met de beschreven nominale laagdikte die weergegeven is in het PDS. Of raadpleeg uw technisch adviseur Michaël Brand, 06-53363642.

Corrosiviteitscategorie C4 (P Ma)

Industriële gebieden en kustgebieden met matige zoutbelasting

De aangegeven Corrosiviteitscategorie wordt bij de hierna volgende producten bereikt met inachtneming van de laagopbouw met de beschreven nominale laagdikte die weergegeven is in het PDS. Of raadpleeg uw technisch adviseur Michaël Brand, 06-53363642.

Corrosiviteitscategorie C5 (P Sa 2 1/2)

C5-I: Industriële gebieden met hoge vochtigheid en agressieve atmosfeer

C5-M: Kustgebieden en offshore gebieden met hoge zoutbelasting

De aangegeven Corrosiviteitscategorie wordt bij de hierna volgende producten bereikt met inachtneming van de laagopbouw met de beschreven nominale laagdikte die weergegeven is in het PDS. Of raadpleeg uw technisch adviseur Michaël Brand, 06-53363642