Zorgen voor diversiteit

Sika wil een respectvolle werkomgeving scheppen waarin hoe dan ook geen enkele vorm van discriminatie wordt getolereerd. Innovatie, prestatie en wederzijds respect bepalen de manier waarop wij samenwerken. Iedereen in onze onderneming draagt zijn steentje bij aan het succes van de hele Groep. Sika kent de voordelen van een rijk geschakeerd personeelsbestand en stimuleert daarom de integratie van individuen vanuit verschillende rangen en standen.

Intercultureel

Sika is een mondiale werkgever en in deze zeer concurrerende branche zijn we afhankelijk van ruimdenkende en ervaren werknemers als een belangrijke factor voor succes. Internationale werkervaring wordt in feite steeds vaker een vereiste om in een managementpositie terecht te kunnen komen. Sika zal zijn meest gekwalificeerde talenten koesteren door zulke ervaringen aan te bieden en zal kundige mensen inzetten die hun kennis verbreiden in andere delen van de wereld om zodoende onze handel te bevorderen en onze doelstellingen te bereiken.

Maatschappelijk verantwoorde onderneming

De bouwterreinen van Sika zijn overal ter wereld ingebed in de lokale gemeenschap. Het bedrijf is erop gericht om voor alle belanghebbenden langdurig en duurzaam succesvol te zijn, op economisch, ecologisch en maatschappelijk gebied. Management en staf worden voornamelijk lokaal en nationaal geworven. In termen van de humane ecologie van de bouwplaats en het omringende gebied streven we ernaar bij te dragen aan de vestiging van een sterke gemeenschap en buurt. Het is bijvoorbeeld belangrijk voor ons dat hechte samenlevingen gerespecteerd worden omdat ze waardevol en noodzakelijk zijn.

Kwaliteit door diversiteit

Wij hebben te maken met zeer diverse eisen, wensen en talen waarin onze klanten zich uiten. We moeten die kunnen begrijpen en verstaan, als we onze klanten service van goede kwaliteit willen laten ervaren. Kwaliteitsverhoging van onze producten en dienstverlening begint bij het regelen van diversiteit binnen Sika. Dit betekent een personeelsbestand dat net zo divers is opgebouwd als onze klanten, erkenning van verschillende culturele perspectieven en geloven, een vermogen om zich aan te passen aan de verscheidenheid aan eisen en smaken van mensen van verschillende afkomsten en de noodzaak om management en staf te trainen zodat ze een complexe klantenbasis kunnen begrijpen en er relaties mee kunnen aanknopen. Omarming van diversiteit is daarom een van onze hoofdthema's.