De kracht van bijzondere ervaring

Bij Sika waarderen we mensen en verschaffen we een respectabele arbeidsplaats met de gelegenheid een belangrijke speler te zijn in een specifiek veld van verantwoordelijkheid. Het werk van individuen ligt op één lijn met gedeelde waarden, interne normen en handelswijzen. Daarom houdt de onderneming het behoud van ethische standaarden hoog in het vaandel. Hierbij staan niet alleen wederzijds respect, maar ook vertrouwen in het management centraal. Alle Sika werknemers delen drie cruciale waarden: partnerschap, doorzettingsvermogen en innovatie.

Betrouwbaar partnerschap

Samenwerking is cruciaal voor succes van een onderneming. Uitstekende samenwerking steunt bij Sika op een als team opererende staf, open communicatie en individuele verantwoordelijkheid. In de hedendaagse complexe wereld steunt de samenwerking echter ook op gedeelde instrumenten. Sika’s dynamische ontwikkeling vereist dus nieuwe samenwerkingsvormen en bereidheid tot verandering. Belangrijk hierbij zijn de integratie van zeer van elkaar verschillende mensen en de vooruitgang en wereldwijde uitwisseling van kennis en ervaring. Lijn- en personeelsmanagers hebben diverse nieuwe platforms en commissies tot hun beschikking zoals bijvoorbeeld een “Klankbord” voor de uitwisseling voor de zogenoemde “Best Demonstrated Practices”.

Kracht om door te zetten

Bij Sika realiseren wij ons dat succesvol werk kwaliteitsstandaarden nodig heeft, evenals het op tijd en binnen budget halen van met wederzijdse goedkeuring vastgestelde doelen, implementatie van concepten, professionele coördinatie en de bekwaamheid om door te zetten, ondanks welk obstakel dan ook. Bij Sika kunnen we steunen op verschillende bronnen en informatie, samen zullen we succesvolle wegen uitzetten die u kunt onderzoeken. Naast training zijn verdere opleiding en nieuwe, verschillende taken en, waar van toepassing, ervaring in andere landen en in andere culturen, belangrijke elementen in de systematische, moderne ontwikkeling van veelbelovende werknemers.

Durf om te innoveren

De onderneming is er trots op een werk- en managementomgeving te hebben geschapen die bevorderlijk is voor individuele vrijheid om te handelen en te beslissen, enthousiasme voor eigen werk, openstaan voor verandering en echte betrokkenheid van de werknemer. Dit betekent dat u aangemoedigd wordt om voorstellen te doen. Sika wil heel graag dat werknemers veel voldoening halen uit hun werk en uit de successen van de onderneming. De slogan, “Wees trots op Sika en laat Sika trots op u zijn!” is hier een bewijs van.