Sika is wereldwijd de grootste markt- en technologieleider op het gebied van bouwchemicaliën. Wij zijn de meest complete en competente partner voor de bouw, van onder de grond tot aan de bovenkant van een constructie, van binnen tot buiten, van nieuwbouw tot bescherming en renovatie. Met de exclusieve expertise en ervaring die is opgedaan sinds 1910, heeft Sika bouwproducten en systeemoplossingen ontwikkeld om te voldoen aan vereisten en standaarden en de bouwprocessen en levensduur van constructies te optimaliseren.

Bouw is onderverdeeld in targetmarkten:

  • Afbouw & Renovatie
  • Afdichting & Verljming
  • Hulpstoffen
  • Vloersystemen
  • Waterdichting

Het bestrijkt hiermee producten voor waterdichting, vloeren, voegafdichting, verlijmen van houten vloeren, structurele verlijming, reparatie en bescherming van beton, betonwapening, grouting, verankering, corrosie- en brandbescherming van stalen constructies en daken etc. De targetmarkten richten zich op nauwe samenwerking met onroerendgoedbezitters, architecten, ingenieurs en aannemers. We willen toegevoegde waarde en wederzijds voordeel scheppen voor de gehele waardeketen van het project, van mogelijkheden voor conceptueel design tot aan het vereenvoudigen van eventueel onderhoud.

Advies en ondersteuning

Naast het leveren van producten en systemen houden Sika’s teams voor verkoop en technische dienstverlening zich bezig met het bieden van directe ondersteuning aan de klant gedurende alle fases van het bouwproces, dat wil zeggen tijdens de aanvang van de planning, het definitieve ontwerp, gedurende de werkelijke uitvoering op de bouwplaats, voltooiing en overdracht, maar ook tijdens onderhoud gedurende de beoogde levensduur.