Betonoplossingen voor betere en duurzame prestaties

Sika ontwikkelt en verhandelt talrijke hulpstoffen en additieven voor de productie van beton, cement en mortel. Deze producten verbeteren de specifieke eigenschappen van vers of uitgehard materiaal, zoals bruikbaarheid, duurzaamheid of initiële en definitieve sterkte.

De vraag naar hupstoffen en additieven neemt momenteel toe, met name dankzij de hogere prestaties die verwacht worden van beton, cement en mortel en het groeiende gebruik van alternatieve cementhoudende materialen bij de productie van cement, mortel en beton.