De oorlog en de economische boom

Tijdens de tweede wereldoorlog bleven de bedrijven van Sika produceren in elk land waar ze aanwezig waren. Zo leverde Sika de hulpstoffen voor bunkers die in Zwitserland en de door de Duitsers bezette gebieden gebouwd werden. Maar ook voor de betonschepen die door de Geallieerden gebruikt werden om oorlogsmateriaal te transporteren en die uiteindelijk gebruikt werden bij de landing in Normandië werden met Sika hulpstoffen gebouwd.

Tijdens de heropleving tijdens de jaren 50 en 60 werden nieuwe filialen opgericht van Zweden tot Cuba. Een tweede generatiewissel werd in Zwitserland ingeluid door de komst van Romuald Burkard. In de periode tussen zijn aankomst in de firma in 1953 en het overlijden van zijn schoonvader Fritz Schenker in 1971 nam Burkard geleidelijk het leiderschap over van de bedrijvengroep die tegen 1968 één integrale bedrijfsstructuur vormde met Sika Finanz AG. In datzelfde jaar werd Sika genoteerd op de Zwitserse beurs.

Tijdens de oververhitting van de economie op het einde van de jaren 60 verviel Sika echter in een ernstige crisis. Een nieuwe faciliteit in Düdingen kende grote opstartmoeilijkheden en het budget werd overschreden; de activiteiten van een aantal bouwbedrijven waren niet voldoende rendabel en in Duitsland en Scandinavië doemden garantieclaims op aan de horizon. De situatie was onheilspellend: Sika slaagde er maar net in om insolvabiliteit te ontlopen.