Mondiaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Bij Sika zien we onze sponsorovereenkomsten als een langetermijnsamenwerking in de vorm van partnerschappen waarvan beide partijen profiteren en waaraan beide partijen bijdragen. Wij willen met onze sponsoractiviteiten een nuttige bijdrage leveren aan de maatschappij en de omgeving waarvan wij deel uitmaken. Sika sponsort daarom op mondiaal niveau alleen projecten op het gebied van maatschappij, onderwijs en milieu.

Stichting Vrienden Wilhelmina Kinderziekenhuis

Ieder jaar doet Sika Nederland een schenking aan een goed doel ipv een eindejaarsgeschenk. Dit jaar is de keuze gevallen op de stichting Vrienden WKZ. In januari is de cheque overhandigd waarmee het kerstfeest werd gefinancierd voor de kinderen in het ziekenhuis.

Romuald Burkard
Romuald Burkard Foundation

Opgericht in 2005 ter nagedachtenis van Romuald Burkard. Het fonds stelt de landenorganisaties in ontwikkelingslanden in staat om sociale en ecologische projecten direct ter plaatse te ondersteunen.

Living Lakes
Living Lakes

Het vijf continenten omvattende milieu-initiatief Living Lakes heeft als doel de bescherming van drinkwatervoorraden van onze Aarde. Overkoepelend ideaal is het behoud van alle meren, waterrijke gebieden en rivieren op deze wereld als intacte ecosystemen.

ETH Zurich Foundation
ETH Zurich Foundation

Het fonds van het Zwitserse Federale Instituut voor Technologie ETH Zürich ondersteunt het onderzoek en het onderwijs aan de Eidgenössische Technische Hochschule Zürich. Dankzij de sponsoring door Sika kunnen diverse projecten worden gerealiseerd, zoals bijvoorbeeld , de Monte Rosa Hut.