Sika houdt zich bewust bezig met duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit komt tot uiting in de initiatieven die Sika onderneemt en in de certificering voor de CO2 Prestatieladder. De CO2 Prestatieladder is een instrument om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie.

Sika heeft niveau 3 op de schaal van 5 van de prestatieladder behaald. Hier kunt u onze CO2-footprint vinden. Met behulp van een CO2-footprint kan een organisatie inzicht krijgen in de totale uitstoot van broeikasgassen, veroorzaakt door de organisatie, een proces of product. Op basis van de CO2-footprint van Sika Nederland zijn er bepaalde reductiedoelstellingen opgesteld. Meer informatie over de initiatieven rondom de CO2 prestatieladder vindt u hieronder. 

A. Inzicht

Bedrijf beschikt over een uitgewerkte actuele emissie (of overzichtlijst) voor haar scope I en II en CO2-emissies conform ISO 14064-01.

3.A.1 Carbon footprint 2014

3.A.1 Carbon footprint 2015

3.A.1 Carbon footprint 2016

3.A.1 Carbon footprint 2017

3.A.1 Carbon footprint 2018

De emissie inventaris 2017 is door een gecertificeerde instantie geverifieerd met tenminste een beperkte mate van zekerheid.

3.A.2 Verificatierapport Carbon Footprint 2017

 

B. Reductie

Bedrijf heeft een energie management systeem (conform EN16001 of gelijkwaardig) inclusief een energie management programma opgesteld, onderschreven door hoger management, gecommuniceerd (intern en extern en geïmplementeerd).

3.B.1 + 3.B.2 CO2 Prestatieladder - Handboek

                    Wijzigingen Handboek

3.B.1 Reductiedoelstellingen 2018 - 2020

C. Transparantie

Bedrijf communiceert intern en extern over haar carbon footprint en reductiedoelstelling(en).

3.C.1 CFA 2014 (januari t/m juni)

3.C.1 CFA 2014

3.C.1 CFA 2015 (januari t/m juni)  

3.C.1 CFA 2015

3.C.1 CFA 2016 (januari t/m juni)

3.C.1 CFA 2016

3.C.1 CFA 2017 (januari t/m juni)

3.C.1 CFA 2017

3.C.1 CFA 2018 (januari t/m juni)

3.C.1 CFA 2018

3.C.1 CFA 2019 (januari t/m juni)

3.C.1 Energiebeleidsverklaring 2019

Bedrijf beschikt over een gedocumenteerd intern en extern communicatieplan met vastgelegde taken, verantwoordelijkheden en wijzen van communicatie.

3.C.2 Communicatieplan

 

 

D. Participatie

Actieve deelname aan (sector of keten) initiatief op het gebied van de CO2 reductie.

3.D.1 Initiatief

3.D.1 CO2 Initiatievenoverzicht 2019

Heeft u tips, vragen of suggesties met betrekking tot ons CO2- en/of energie-reductiebeleid, neem contact op met Sika Nederland.