Optimalisering van grondstofgebruik en productveiligheid


Het mission statement van Sika beschrijft hoe wij omgaan met onze producten: “Wij willen langs de gehele waardeketen de verantwoordelijkheid op ons nemen voor veiligheid en het milieu.” Uit dit mission statement vloeit voort dat de optimalisering van grondstofgebruik en de productveiligheid permanente processen zijn binnen de onderneming en deel uitmaken van de duurzame ontwikkeling.

  • Controle van veiligheidsspecificaties voor grondstoffen
  • Analyse en definitie van veiligheids- en gezondheidsvoorwaarden voor verkoopproducten
  • Ontwerp, verpakking en etikettering van verkoopproducten
  • Veiligheids- en recyclinginstructies voor klanten
  • Productrentmeesterschap en toezicht

Behoeften van de klant worden in toenemende mate beïnvloed door het concept van duurzame ontwikkeling. Zo sluit de cirkel zich, en het leidende idee van duurzame ontwikkeling wordt een centrale uitdaging bij de ontwikkeling van economisch succesvolle producten.