Reach out naar milieuduurzaamheid


Vanaf de inwerkingtreding van REACH is toewijding aan milieuduurzaamheid een cruciale standaard voor Sika.

Wij hebben ons verplicht om rekening te houden met alle vereisten en verplichtingen die zich aandienen voor stoffen die in onze producten worden gebruikt. Daarom implementeert de Sika Groep REACH – de nieuwe Europese verordening inzake chemicaliën - overal in haar organisatie.

Het groepsmanagement heeft een centrale afdeling REACH voor de onderneming ingesteld die alle activiteiten van de onderneming met betrekking tot deze verordening moet coördineren. In dit hoofdstuk krijgt u een overzicht van Sika's positie en activiteiten met betrekking tot dit pan-Europese initiatief.