Gezamelijke actie

Sika werkt volgens de vereisten van REACH. Binnen de Sika Groep werken deskundigen over alle grenzen samen aan REACH. De Sika Groep heeft REACH door haar volledige organisatie uitgevoerd en zij heeft intern het Project „SIKA en REACH „in werking gesteld.

Onder REACH heeft Sika de volgende verantwoordelijkheden:

  • Sika is hoofdzakelijk een stroomafwaartse gebruiker en zal in deze positie controleren en ervoor zorgen dat het verbruik van Sika en de toepassingen worden gesteund door onze stroomopwaartse leveranciers.
  • Bovendien zij wij, als stroomafwaartse gebruiker, een fabrikant van producten (mengsels) en zullen wij controleren dat alleen de geregistreerde substanties worden gebruikt. Dit moet ook met onze leveranciers worden gecoördineerd.
  • Sika voert ook substanties in en heeft in dit geval de rol van registrant.
  • Onder REACH vervaardigt Sika enkele substanties zelf. Deze zullen ook geregistreerd worden.

Ons doel is de levering van producten verder te beveiligen en te handhaven voor onze Sika klanten. Om dit te bereiken zijn wij in nauw contact met onze leveranciers en controleren wij hun activiteiten - met nadruk op de registratie onder REACH. 

Onze klanten kunnen continue blijven vertrouwen op Sika.