Onze duurzaamheidsprincipes vormen de grondslag voor een milieubewust strategisch management. We hebben besloten onze activiteiten en strategieën op één lijn te zullen brengen met de universeel geaccepteerde principes op het gebied van mensenrechten, werk, milieu en anticorruptie zoals die zijn vastgesteld door het VN initiatief Global Compact. Alle principes en acties met betrekking tot duurzaamheid zullen Sika's concurrentiepositie op lange termijn verbeteren. Ons productassortiment voldoet aan de heersende milieustandaarden.

  • Wij reduceren onze afhankelijkheid van ruwe olie en andere schaarse materialen.
  • Wij reduceren onze bijdrage aan de opwarming van de aarde.
  • Wij verbeteren voortdurend ons productieproces en reduceren onze milieuvoetafdruk.
  • Wij bieden oplossingen voor een efficiënter gebruik van energie en hulpbronnen.
  • Wij gebruiken duurzame oplossingen bij de bouw en het beheer van onze infrastructuur.
  • Wij ontwikkelen, stimuleren en ondersteunen duurzame oplossingen in de bouw en in de industrie.
  • Wij houden ons aan erkende standaarden.
  • Wij zijn een goede werkgever en geven om onze mensen.
  • Ons management is een rolmodel in alle aspecten van duurzaamheid.