Duurzame groei is nauw verbonden met goed opgeleide stafleden en talenten


Een coöperatieve managementstijl, een doelgerichte ontwikkeling en programma's voor permanente educatie bevorderen echte betrokkenheid van werknemers en zorgen voor een dynamische ontwikkeling van de onderneming.

Leiding geven aan diversiteit

Sika stimuleert een bedrijfsklimaat waarin werknemers zich kunnen ontplooien in overeenstemming met hun beroepskwalificaties en persoonlijke capaciteiten. Een coöperatieve managementstijl waarin verantwoordelijkheid gedelegeerd wordt tot aan het laagst mogelijke niveau bevordert participatie van alle werknemers. Discriminatie wordt in geen enkele vorm getolereerd. Wederzijds respect en vertrouwen in leidinggevenden en collega's zijn van cruciaal belang. Tegelijkertijd vereist Sika’s dynamische ontwikkeling nieuwe samenwerkingsvormen en bereidheid tot verandering. Belangrijk hierbij zijn de integratie van zeer van elkaar verschillende mensen en de vooruitgang en mondiale uitwisseling van kennis en ervaring. Lijn- en personeelsmanagers hebben diverse platforms en commissies tot hun beschikking zoals bijvoorbeeld een "Klankbord" voor uitwisseling van zogenoemde "Best Demonstrated Practices".

Betrokkenheid van de werknemer

Sika wil graag dat werknemers voldoening halen uit hun werk en uit het succes van het bedrijf. De slogan "Wees trots op Sika en laat Sika trots op u zijn!" is hier een bewijs van. Hiërarchische structuren zijn duidelijk geordend en het principe van het zo ver mogelijk delegeren van verantwoordelijkheid verdient de voorkeur. Deze managementstijl zorgt ervoor dat werknemers deel uit maken van processen en besluitvorming. De regionale bedrijven voeren op lokaal niveau gedetailleerde analyses uit van werknemerstevredenheid. Op mondiaal niveau dient het percentage van het werknemersverloop als een indicator voor werknemerstevredenheid. In 2008 steeg dit naar 15,5% (2007: 13,4%).

Ontwikkeling van individuen

Het prestatie- en talentmanagement van Sika ondersteunt systematische carrièreplanning van werknemers en helpt het bedrijf bij het herkennen van getalenteerde individuen voor verdere groei en intensieve begeleiding. Op deze manier zijn diverse talentenvijvers voor verschillende managementfuncties aangelegd. De zoektocht naar talent wordt ook uitgevoerd op niveaus onder die van het hogere kader. Werknemers worden vervolgens toegewezen aan talentenvijvers van andere onderdelen van het bedrijf om ze speciaal klaar te stomen voor nieuwe verantwoordelijkheden. Belangrijke elementen in de ontwikkeling van potentiële managers zijn: training op het werk, verdere opleiding en nieuwe, diverse taken, ervaring in andere landen en culturen.