Ons gedrag jegens klanten, leveranciers, concurrenten, autoriteiten en het publiek wordt bepaald door hoge ethische normen. Wij houden ons aan de wetten en regelgevingen met inbegrip van internationale arbeidswetten en concurrentiewetgeving. Onafhankelijk van landswetten hanteren we de onderstaande minimale Sika normen:

  • Wij doen geen concessies op het gebied van integriteit
  • Ons gedrag op de markt is prestatiegericht en eerlijk. Wij zullen niet samenwerken met concurrenten op gebied van prijzen, hoeveelheden of markten. Wij zullen geen misbruik maken van een dominante positie. Uitspraken over concurrenten zijn juist en objectief.
  • Wij laten ons noch actief, noch passief, in met corruptie.
  • Wij passen de modernste veiligheidsstandaarden toe bij onze productie en oplossingen voldoen gedurende hun hele levenscyclus aan deze standaarden.
  • Wij passen de modernste standaarden voor arbeidsbescherming en beloningen toe voor onze werknemers en voldoen hiermee aan de principes van de VN-Mensenrechten en internationale arbeidswetten.
  • Wij zullen maatregelen implementeren om de navolging van deze gedragslijnen te garanderen.

In geval van verwervingen of in geval van "bad practices" staan wij erop dat het lokale management volledige opening van cruciale zaken geeft aan de specifieke bedrijfsorganisatie.