Sika is voorstander van het "Responsible Care®"-programma. Dit programma is het wereldwijde vrijwillige initiatief van de chemische industrie waarin de ondernemingen via hun nationale vestigingen samenwerken om voortdurend hun prestaties op het gebied van gezondheid, veiligheid en milieu te verbeteren en te communiceren met belanghebbenden over hun producten en processen.

Wij onderschrijven ten volle de doelstellingen van het wereldwijd door de chemische industrie geïnitieerde "Responsible Care"-programma. Sika heeft zich verplicht om een Environmental Management System volgens ISO 14001 wereldwijd te introduceren en onderhouden. Op dit moment werken 51 bedrijven - die samen 90% van de verkopen van de Groep vertegenwoordigen - in overeenstemming met deze milieustandaard. Sika beschouwt de uitdaging voor milieuverbeteringen als een echte marktkans. Huidige ecologische aspecten vormen de drijvende kracht achter circa 50% van al onze R&D- projecten.

De ethische beginselen van "Responsible Care®" helpen onze industrie om veilig, winstgevend en met de juiste zorg voor toekomstige generaties te handelen. Dit programma werd ook aanbevolen door UNEP tijdens de Wereldtop over Duurzame Ontwikkeling in 2002 aan bedrijven die een significante bijdrage wilden leveren aan duurzame ontwikkeling.