Sika heeft economische, duurzame en betrouwbare coatings voor de bescherming van stalen constructies tegen brand en corrosie. Sika producten kunnen ook de effecten weerstaan van extreme weersomstandigheden, mechanische slijtage en chemische aantasting. Sika oplossingen hebben bovendien een lange levensduur, een laag gehalte aan vluchtige organische stoffen (VOS) en een fraai optisch eindresultaat.
Wereldwijd heeft Sika successen geboekt bij de bescherming van verschillende soorten gebouwen. Typische voorbeelden hiervan zijn industriële constructies, infrastructuurprojecten, energiecentrales, windmolenparken, petrochemische installaties enz.

Jungle op Dierenpark Emmen
yes
Grootste overdekte jungle van Europa

In Dierenpark Emmen komt de grootste overdekte jungle van Europa. De kas wordt het hoogste gebouw van het nieuwe Wildlands Adventure Zoo Emmen op het dierenpark. Een meerlaags verfsysteem voor buiten conserveert de staalconstructie.

Nieuwbouw zuivelonderneming
yes
Nieuwbouw zuivelonderneming brandwerend

Eén grote zuivelonderneming is onlangs uitgebreid. Voor dit project moest de opdrachtgever op zoek naar een brandwerende coating voor de hoofddraagconstructie (tot 60 min. brandwerend).

Staalconstructie hoodkantoor Lely brandwerend
yes
Stalenconstructie duurzaam brandwerend

In Maassluis staat sinds kort het ‘meest duurzame bedrijfsgebouw van Europa‘: het enorme nieuwe hoofdkantoor van Lely. Lely is de grootste leverancier voor agrarische producten ter wereld.

Coating koolfiltertanks vervangen
yes
Coating koofiltertanks vervangen

Koolfiltertanks zijn inwendig gecoat om zo corrosie(vorming) en alg aangroei tegen te gaan. Na de constatering van gebreken aan de coating is KIWA-gecertificeerde drinkwatercoating toegepast.

Staalcoating gastank
yes
Gastankproject Antwerpen

Het succes en de uitstekende ervaring met onze oplosmiddelvrije coatings heeft één van Europa’s grootste tankbouwbedrijven Ellimetal NV doen besluiten de oplosmiddelvrije epoxy coatings toe te passen op mammoet gastanks.

Havenkranen Amsterdam
yes
Havenkranen Amsterdam gecoat

Amsterdam kent een groot havengebied. Aan de kades staan meerdere containerkranen. Bij CTVrede Steinweg in Amsterdam staan twee van deze havenkranen die een opfrisbeurt konden gebruiken.