Sika met oplosmiddelvrije coatings marktleider ondergrondse opslagtanks

Sika is in Nederland de grootste leverancier van oplosmiddelvrije epoxy coatings voor de ondergrondse tanks, bestemd voor de opslag van brandbare vloeistoffen. Tienduizenden ondergrondse tanks in Nederland zijn aan de buitenzijde bekleed met Sika® Permacor®-2107/HS en een groot deel is aan de binnenzijde bekleed met Sika® Permacor-2807/HS-Antistatisch. Deze tanks worden bij de tankbouwbedrijven meteen tijdens de productie onder KIWA certificering gecoat. De coatings worden met speciale en zeer geavanceerde Hot-Spray apparatuur aangebracht.

KIWA-keuring
De ondergrondse tanks worden in Nederland aan de buitenzijde om de 15 jaar door het KIWA Rijswijk gecontroleerd en aan de binnenzijde om de 20 jaar gekeurd. Veel niet beklede tanks worden achteraf op advies van het KIWA na 15 jaar alsnog aan de binnenzijde voorzien van Sika® Permacor®-2807/HS-Antistatisch, omdat ze sterk gecorrodeerd blijken te zijn. Vooral de biobrandstoffen, die sinds enige jaren worden gebruikt, geven een veel hogere corrosiesnelheid. Daarom adviseren wij de nog niet gecoate tanks aan de binnenzijde op korte termijn te voorzien van deze KIWA volgens BRL-K779/03 gecertificeerde coating.

Marktleidende bedrijven op het gebied van gangbare brandbare vloeistoffentanks in de Benelux zijn: TAB de Blesse, Gems Vorden, AJK Bree België, Ellimetal NV te Meeuwen- Ellikom en Genk en CTC te Rotem België. Tankbouw Rootselaar te Nijkerk heeft veel ondergrondse gastanks aan de buitenzijde met de Sika® Permacor®-2107/HS uitgevoerd.

Gastankproject Antwerpen
Het succes en de uitstekende ervaring met deze oplosmiddelvrije coatings heeft één van Europa’s grootste tankbouwbedrijven Ellimetal NV doen besluiten Sika® Permacor®-2108/HS-rapid (een snellere versie van de Permacor®-2107/HS) toe te passen op mammoet gastanks. De mammoet gastanks hebben een lengte van 77 meter en een diameter van 8 meter. Tot nu toe heeft Ellimetal NV zeven van deze giganten in Genk gebouwd en per schip vervoerd naar Antwerpen, waar zij ondergronds zijn gelegd. Deze tanks zijn in Genk gestraald en aan de buitenzijde bekleed door Straalbedrijf Gebr. Jac. Cuijpers te Weert. Per tank werd meer dan 5000 kg van deze oplosmiddelvrije coating aangebracht. Ellimetal NV verwacht vanuit de gehele wereld nog veel van deze mammoet gastanks in opdracht te krijgen, aangezien zij hiervoor in Genk uitstekend zijn ingericht.

Het project is in grote tevredenheid uitgevoerd in nauwe samenwerking met de Ellimetal NV en Gebr. J. Cuijpers NV.