De gemeente Ouderkerk is partner in het project Hollandsche IJssel. In dit project werken verschillende overheden samen onder het motto ‘schoner, mooier Hollandscher IJssel’, met het doel om een schone rivier in een groene omgeving te realiseren, waar het goed wonen, werken en recreëren is. Ook voor het project ‘Ouderkerk centrum Havenfront’ heeft de Stuurgroep Hollandsche IJssel geld vrijgemaakt. Naast een opknapbeurt voor de oever, komt er een steiger voor de recreatievaart en komen er extra voorzieningen voor de binnenvaart.

Voor de nieuwe kademuren zijn de natuurstenen dekzerken ondergoten met een mortel van Sika, de SikaGrout®-311. Deze gietmortel is krimparm, expanderend en cementgebonden. Er is voor deze mortel gekozen vanwege zijn fijne korrelgrootte, zodat het goed doorvloeit bij de geringe voegafmetingen en stelruimten.

De kademuren zijn zowel hoog als laag gelegen, waarvan de laatsten (gezien het ca. 1 meter verval van de rivier) regelmatig onder water staan. De chinees hardstenen kademuurafdekkers zijn 1,5 meter lang en 0,75 meter breed, elk met een gewicht van 700 kg. Voordat de muurafdekkers zijn ondergoten, zijn ze met behulp van een kraan en stelblokjes (met een dikte variërend van 5 tot 10 mm) op prefab betonnen liggers gehesen. De pallets met SikaGrout® zijn op een werkschip van De Klerk Waterbouw getakeld en vervolgens door Adema Betonrenovatie onder toevoeging van water mechanisch gemengd en verpompt naar de te ondergieten dekzerken. Na het ondergieten van deze elementen zijn de ca. 10 mm brede onderlinge aansluitnaden eveneens aangegoten met SikaGrout®-311. De nieuwe kademuren zullen na oplevering een fraaie verrijking bieden aan het pittoreske landschap in deze regio, zijnde het groene hart van Zuid-Holland.