Restauratie UNESCO-monument ir. D.F. Woudagemaal

In Lemmer prijkt het grootste, nog werkende stoomgemaal ter wereld. Het ir. D.F. Woudagemaal stamt uit 1920 en behoort sinds 1998 tot de UNESCO werelderfgoedlijst. In de enorme machinehal staan vier stoommachines met daaraan gekoppeld vier machtige vliegwielen, die nog steeds operationeel zijn. De stoommachines en vliegwielen drijven acht pompen aan die per dag ongeveer 6 miljoen m³ water kunnen verplaatsen. Ook in onze tijd wordt het stoomgemaal bij hoge waterstanden ingezet om het waterpeil in de Friese wateren te verlagen. Om ervoor te zorgen dat de levensduur en functionaliteit van het gemaal voor de aankomende 30 jaar gewaarborgd kan worden, is men in 2012 begonnen met restauratiewerkzaamheden.

Restauratie

GMB Civiel B.V. kreeg de opdracht van Wetterskip Fryslân voor restauratie van de eerste fase van het onderwaterwerk van het Woudagemaal in 2012. Na eerdere restauratiewerkzaamheden aan het gebouw zelf in voorgaande jaren zijn in 2011 twee van de acht vloeddeuren aan de kant van de voormalige Zuiderzee gelicht voor herstel van het houtwerk.

Ook heeft men de ‘onder water’ restauratie van metsel- en betonwerk van een kwart van het gemaal uitgevoerd. Hiervoor zijn de instroom en uitstroom drooggezet van sectie A.

Het droogzetten van deze sectie is verzorgd door GMB Civiel B.V. Hierna is de onderwater constructie beoordeeld door GMB Services B.V. in overleg met de Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed en Wetterskip Fryslân en is men begonnen met de restauratie.

Met de adviseurs van Sika is gezamenlijk besloten de restauratie uit te voeren met SikaTop® Armatec-110 EpoCem® (hechtbrug en corrosiebeschermer) en Sika® MonoTop®-352 N (reparatiemortel). Deze keuze is in de praktijk goed bevallen. Producten zijn makkelijk verwerkbaar en komen overeen met de door de opdrachtgever gevraagde eisen volgens Wilfred Meijer, uitvoerder van GMB Services B.V.

Begin dit jaar heeft GMB Civiel B.V. in combinatie met GMB Services B.V. ook de volgende fase van de restauratie van het gemaal aangenomen. Dit is mede gebeurd dankzij het bij de aanbesteding gevraagde plan van aanpak, waarin de ervaringen van de voorgaande fase waren verwerkt. Deze werd als beste beoordeeld van de inschrijvers.

Medio mei-juli 2013 worden er nog zes instroom- en drie uitstroombuizen behandeld met dezelfde producten. In totaal wordt er maar liefst ca. 50.000 kg Sika® MonoTop®-352 N toegepast en ca. 18.000 kg SikaTop® Armatec-110 EpoCem®. De totale restauratiewerkzaamheden lopen nog tot 1 oktober van 2013. Dankzij deze restauratie zal het gemaal nog lange tijd het grootst, nog werkende stoomgemaal ter wereld blijven. Het Ir. D.F. Woudagemaal is een bezoekje meer dan waard.

Betrokken partijen:
Opdrachtgever: Wetterskip Fryslân
Directie project: Royal HaskoningDHV B.V.
Hoofdaannemer: GMB Civiel B.V.
Applicateur: GMB Services B.V.
Sika Account Manager: Michaël Brand