De N261 is aangelegd in de jaren 80. Anno nu kan de weg de hoeveelheid verkeer niet meer goed aan. Dat zorgt voor meer ongevallen, vooral kop-staart botsingen op de kruispunten met verkeerslichten. Tijd om de weg grondig aan te pakken. Dat gaat de komende drie jaar gebeuren. De aanpassing zorgt voor verbetering van de verkeersveiligheid, een betere doorstroming en een beter leefmilieu. De bouwfase van een weg is voor velen een boeiend schouwspel. Telkens wanneer je het tracé bekijkt zie je de verandering. Soms subtiel, soms ingrijpend. Van start tot en met oplevering zie je in stapjes de weg en de viaducten eroverheen ontstaan en krijg je een kijkje in de bouwwereld. Er worden interessante technieken vandaag de dag gebruikt, zoals het verstevigen van de grond d.m.v. bodeminjecties.

Ter hoogte van de Prof. Kamerlingh Onnesweg te Waalwijk is een bouwkuip gemaakt voor het realiseren van een verdiepte ligging van de weg ter grootte van ca. 300 meter lengte en 30 meter breedte. De bouwkuip is gemaakt door rondom verticale damwanden de grond in te trillen. Om binnen dit gedeelte optrekkend grondwater tegen te gaan is d.m.v. grondinjectie een waterdichte laag gecreëerd op een diepte van ca. 10 meter. Hiertoe werd een groot aantal injectieslangen met injectienippels verticaal de grond ingeboord tot de gewenste diepte. Vervolgens werden de slangen verbonden met pompen en is de injectievloeistof aangebracht door B&W Grondinjectie. Rondom iedere nippel ontstaat een bol van de injectievloeistof. Door een dusdanige hoeveelheid te injecteren dat de bollen van de verschillende nippels elkaar overlappen wordt een gesloten laag verkregen. Na het injecteren hardt de vloeistof in ca. zeven dagen uit en wordt op deze manier een horizontale waterkerende laag verkregen. Vanaf dit moment kan de bouwput ontgraven worden tot de gewenste diepte, hierbij dient rekening gehouden te worden dat voldoende massa aanwezig blijft op de waterkerende laag aangezien deze anders omhoog gedrukt kan worden door het grondwater.

Om te komen tot een goede waterkerende laag spelen de volgende factoren een belangrijke rol: productkwaliteit, engineering m.b.t. het bepalen van de diepte van de injectieslangen en voor de uitvoering; de druk waarmee geïnjecteerd wordt en de hoeveelheid van de injectiehars. Bij de productkeuze zijn kwaliteit en milieu als belangrijkste uitgangspunten gekozen en dit heeft ertoe geleid dat de hoofdaannemer (BAM Infra) heeft gekozen voor het product Condat Stab Soft, geleverd door Sika Nederland.