La Cabine is een historisch pompstation dat al sinds 1909 gebruikt wordt voor de drinkwatervoorziening van Arnhem en omgeving. Jaarlijks wordt op dit pompstation ca.10 miljoen m3 grondwater gewonnen, afkomstig uit 19 pompputten uit de regio, dat uiteindelijk heerlijk, zuiver en koud drinkwater levert. Het drinkwaterproductiebedrijf bestaat uit een zuiveringsgebouw, distributiegebouw, pompgebouw en twee (betonnen) reinwaterkelders.
Naar aanleiding van het waterplan van de gemeente Arnhem van 2003 werkt de eigenaar aan optimalisatie van de gehele waterhuishouding in Arnhem, waarbij zowel het achterstallige onderhoud als verbeteringen in het watersysteem worden meegenomen. De reinwaterkelders van het pompstation moesten worden voorzien drinkwatercoating.

Omdat de coating moest voldoen aan het specifieke Kiwa certificaat BRL-K 19002 en K 19004, koos aannemer GMB Services te Opheusden voor Sika® Permacor®-136 TW.
Allereerst is de betonnen ondergrond van de buffer gereinigd door waterstralen met een druk van 500 bar. Zo kreeg het verzande oppervlakte voldoende draagkracht voor de aan te brengen coating. Na reiniging moest de kelder drogen tot een maximaal vochtpercentage van zes procent en kon de ondergrond beoordeeld worden op schade. Ook is gekeken of deze geschikt is voor coating door middel van hechtproeven. Na voldoende droging van de ondergrond kregen de kelders een laag spachtel van twee mm dik. Na droging van de eerste laag kwam er een gespoten eindlaag van ongeveer 400 μm overheen. De eigenaar heeft de kelder zelf desinfecteerd na afronding van de werkzaamheden. Het gehele project voldoet aan de allerhoogste kwaliteit-en betrouwbaarheidseisen die aan drinkwatervoorzieningen in Nederland gesteld zijn.