02a010sa05100

Im1

Oppervlaktevoorbehandeling staal
Stralen in de reinheidsgraad Sa 2½ conform, volgens EN ISO 12 944, deel 4.
Schoon, olie- en vetvrij.

Gemiddelde ruwheid Rz ≥ 50 µm.
Indien noodzakelijk primer  SikaCor Zinc R of SikaCor Zinc PUR toepassen (afhankelijk van de systeemopbouw)

De nominale laagdikte 50 µm

Im2

Oppervlaktevoorbehandeling staal
Stralen in de reinheidsgraad Sa 2½ conform, volgens EN ISO 12 944, deel 4.

Gemiddelde ruwheid Rz ≥ 50 µm.

Indien noodzakelijk primer  SikaCor Zinc R of SikaCor Zinc PUR toepassen (afhankelijk van de systeemopbouw)

De nominale laagdikte 50 µm

Im3

Oppervlaktevoorbehandeling staal
Stralen in de reinheidsgraad Sa 2½ conform, volgens EN ISO 12 944, deel 4.
Schoon, olie- en vetvrij.

Gemiddelde ruwheid Rz ≥ 50 µm.
Indien noodzakelijk primer  SikaCor Zinc R of SikaCor Zinc PUR toepassen (afhankelijk van de systeemopbouw)

De nominale laagdikte 50 µm

Atmosferische corrosiebescherming

Onder invloed van overwegend atmosferische belasting (staalconstructie op waterlijn en daarboven) zullen producten als SikaCor-299 Airless, SikaCor SW-500/501, SikaCor PUR SW en Sika Poxicolor SW verkrijten of vergelen. In het geval van hogere eisen aan de kleurstabiliteit zijn UV-bestendige aflak (2K-PUR) aan te bevelen.