Corrosiviteitscategorie C4 (P St 3)

Sika® Poxicolor Primer HE NEU

Oplosmiddelarme, epoxyharsprimer voor staal. Oppervlaktetolerant