Bij de voeg komen de verschillende bouwelementen, materialen en ambachten samen. Een voeg ontstaat waar twee componenten samenkomen en kan voorkomen binnen een bouwelement of op een deel van een interface tussen twee elementen. Voegafdichting vergemakkelijkt de bouw omdat er een aantal onderdelen van verschillende materialen worden gebruikt. Voegen laten de nodige beweging van de materialen toe, maar moeten water-, lucht-, hitte-, koude- en dampdicht blijven. Voorkom dat u fouten maakt op de plek waar uw gebouw het meest kwetsbaar is voor lekkage - de voeg.

Ontdek de oplossingen van Sika