Verlenging levensduur van constructies

Het gebruik van een gebouw of een civieltechnische constructie kan gedurende de levensduur veranderen. De functie kan bijvoorbeeld veranderen, belastingen kunnen toenemen of hogere bouwnormen worden vereist en de constructie moet conform deze nieuwe normen worden gemaakt. Historische structuren moeten mogelijk op een discrete manier worden versterkt zonder het originele ontwerp of de oorspronkelijke vormen te beïnvloeden.

Men applying Sika CarboDur carbon fiber plates for structural strengthening
Men applying Sika CarboDur carbon fiber plates for structural strengthening
Construction worker prepares Sika Carbodur CFRP strengthening plates

Applicatie voorbeelden