Sika® en de vestigingen in Nederland

Sika is een wereldwijde onderneming met vestigingen in meer dan 100 landen. Het Zwitserse bedrijf heeft een sterk innovatief karakter en producten en systemen worden voortdurend vernieuwd. Dat biedt kansen voor het bedrijf, de medewerkers en onze partners.


Sika heeft een leidinggevende positie in de ontwikkeling en productie van oplossingen, producten en systemen voor verlijmen, afdichten, dempen, versterken en beschermen in de Bouw en de automobiel-industrie. Sika heeft dochterondernemingen in 100 landen over de hele wereld, produceert in meer dan 400 locaties en heeft 33.000 mensen in dienst.Sika is een maatschappelijk verantwoord ondernemer en zet zich in voor duurzaamheidsontwikkeling. Wij bieden duurzame oplossingen voor energiezuinige bouwprojecten en de automobiel industrie. Sika's "More Value - Less Impact" strategie is gericht op het minimaliseren van risico's en het verbruik van hulpbronnen, terwijl meerwaarde wordt gegenereerd in oplossingen voor alle belanghebbenden.

In Nederland heeft Sika twee vestigingen. De vestiging in Utrecht levert het uitgebreide Sika pakket met bouwchemische producten. Pulastic® sportvloeren is een merk van Sika en het Pulastic team opereert vanuit de Sika vestiging Deventer. Door dicht bij de markt te staan kunnen wij ons aanbod van producten, systemen en service continu vernieuwen, verbeteren en op elkaar afstemmen. Met een focus op duurzame ontwikkeling en winst voor onze klanten. Winst, die veel verder gaat dan financieel voordeel.

Ervaring, deskundigheid en klantgerichtheid; daar staan wij voor bij Sika Nederland!

Voor meer informatie over onze moedermaatschappij in Zwitserland, klik hieronder op Sika Corporate. Voor Pulastic sportvloeren op de button eronder.  

Sika Corporate heeft vestigingen in
105
landen
Wereldwijd
33.000
medewerkers
Met meer dan
400
locaties
Sika Nederland heeft
2
vestigingen
Met een team van
180
medewerkers
Samen
zijn wij
één!

Onze normen en waarden

normen en waarden

De klant op één

normen en waarden

Sturen op resultaat

normen en waarden

Duurzaamheid & integriteit

Sika - Building trust
normen en waarden

Zelfstandigheid & respect

normen en waarden

Moed om te innoveren

De klant op één

Levering en onderhoud van onze producten en diensten op het hoogste kwaliteitsniveau is cruciaal. Onze wil om te vernieuwen stelt ons in staat om niet alleen aan de eisen van vandaag te voldoen, maar ook te anticiperen op toekomstige verwachtingen. Alle oplossingen die Sika te bieden heeft, zijn ontworpen vanuit de gedachte dat ze moeten bijdragen aan het succes van onze klanten; liever een langdurige relatie opbouwen die wederzijds voordeel
oplevert, dan alleen voor snel succes gaan. Vandaar onze slogan: Building Trust.

Het maakt ons trots en dankbaar dat onze inzet om de belofte van ons merk dagelijks waar te maken ertoe heeft geleid dat de Sika driehoek – al 100 jaar ons visuele kenmerk – wereldwijd symbool is geworden voor prestatie, kwaliteit, betrouwbaarheid en service.

Moed om te innoveren

Sika’s succes en reputatie zijn gebaseerd op een lange traditie van innovatie. De kern van onze bedrijfsvoering is gericht op vernieuwing en ontwikkeling van kwaliteitsproducten en -oplossingen voor onze klanten. Daarom is het Product Creation Process in het leven geroepen; het is de leidraad om voor onze doelmarkten constant nieuwe producten, systemen en oplossingen te ontwikkelen voor hechting, afdichting, demping, versterking en bescherming. Door te investeren in onze technologie centra en laboratoria die verspreid over de wereld gevestigd zijn, profiteren wij van ons wereldwijde netwerk van partners, leveranciers en wetenschappers en zijn we overal dicht bij onze klanten.

Duurzaamheid & integriteit

Onze activiteiten worden vanuit een lange termijn perspectief ontwikkeld met respect en verantwoordelijkheid voor klanten, stakeholders en medewerkers. Daarbij leggen wij grote nadruk op veiligheid, kwaliteit, milieu, gelijke behandeling, sociale betrokkenheid, verantwoorde groei en het creëren van waarde. Duurzaamheid is een essentieel onderdeel van onze drang tot vernieuwing. Voor zowel gebouwen als voertuigen is ons doel om duurzaamheid te
vergroten en energie- en materiaalefficiency te verbeteren. Wij doen altijd ons uiterste best om bij te dragen aan vermindering van grondstofverbruik, zowel intern als voor onze partners die op onze producten vertrouwen. Onze
inspanningen en voortgang worden gemonitord met het Global Reporting Initiative.

Bij dit alles geldt: veiligheid eerst! Welzijn en gezondheid van onze medewerkers en partners zijn voorwaarde voor ons succes. Een veilige werkomgeving heeft altijd de hoogste prioriteit. Wij stimuleren sociale en economische groei in alle landen en gebieden waarin wij actief zijn. Vanuit de Romuald Burkard Foundation ondersteunen wij lokaal sociale projecten. Als lid van het UN Global Compact zijn wij betrokken bij mondiale duurzame ontwikkeling. Wij doen geen concessies aan integriteit en passen hoge ethische maatstaven toe op ons werk. Onze principes en gedragsregels zijn vastgelegd in Sika’s Gedragscode en gelden voor de gehele onderneming en alle medewerkers.

Zelfstandigheid & respect

Wij geloven in de vakbekwaamheid en ondernemersgeest van onze medewerkers. Wij cultiveren betrouwbare en respectvolle werkrelaties en zijn geen voorstander van formele uitoefening van autoriteit. Wij streven naar hechte en gelijkwaardige samenwerking met onze klanten, leveranciers en stakeholders. Ons werkklimaat is gebaseerd op ambitie en inspiratie. Wij moedigen onze mensen aan om nieuwe ideeën te ontwikkelen en te delen. Besluitvorming en verantwoordelijkheid worden op een passend niveau neergelegd. Onze bedrijfsonderdelen zijn zoveel mogelijk gedecentraliseerd, kennen een platte organisatiestructuur en hebben een grote reikwijdte. Opleiding en ontwikkeling van onze medewerkers heeft hoge prioriteit. Wij streven ernaar onze toekomstige leiders te ontwikkelen en stimuleren interne promotie.

Sturen op resultaat

Wij richten ons op succes en zijn trots op het voortdurend bereiken van uitstekende resultaten en bovengemiddelde marktprestaties. Wij zijn vasthoudend in onze zienswijze en doelstellingen, gebaseerd op een lange termijn visie.
Wij geloven in individuele verantwoordelijkheden in onze organisatie. Functies en projecten worden helder en duidelijk toegewezen. De eindverantwoordelijkheid voor winst en verlies ligt bij de general manager. Sika hanteert volgens een vastgestelde strategie transparante criteria voor financiële prestaties. Deze worden geëvalueerd op basis van marktaandeel, omzetgroei, winstgevendheid en efficiënte inzet van kapitaal.