Sika ondersteunt het Science-Based Target-initiatief (SBTi) en sluit zich daarmee aan bij de groeiende groep van toonaangevende bedrijven die emissiereductiedoelen stellen in overeenstemming met de doelstelling van het verdrag van Parijs. Door dit wereldwijd te doen, erkent Sika de cruciale rol die bedrijven kunnen spelen bij het minimaliseren van het risico dat klimaatverandering vormt voor de toekomst van onze planeet.

Scope 1 en 2; doelstellingen

Scope 3; doelstellingen

Inzet voor Net Zero in 2050 scope 1 & 2 1,5° uitgelijnd

- 42%
in 2032
- 90%
in 2050*

Sika bewaakt de uitstoot van broeikasgassen (BKG) als onderdeel van de milieuverantwoordelijkheid die het bedrijf heeft voor het klimaat. Sinds 2019 heeft Sika een strategisch doel gedefinieerd om de CO2-emissies van scope 1 en 2 per verkochte ton met 12% te verminderen tot 2023.

Scope 3 ruim onder 2° uitgelijnd tegen 2032 en 1,5° uitgelijnd tegen 2050

- 25%
in 2032
- 90%
in 2050*

Het Sika scope 3-emissiebeoordelingsproject vond plaats tussen januari 2021 en september 2022.

* Neutralisatie van restemissies: broeikasgassen die vrijkomen in de atmosfeer wanneer het bedrijf zijn SBT op lange termijn heeft bereikt, moeten worden gecompenseerd door de permanente verwijdering en opslag van koolstof uit de atmosfeer (bron: SBTi Corporate Net-Zero Standard, versie 1.0, oktober 2021 ).

Net Zero-Campagne

De betrokkenheid van de medewerkers van Sika is cruciaal voor het succes van het net zero-project. In 2022 lanceerde Sika een innovatiecampagne genaamd “Scouts”. Alle medewerkers werden uitgenodigd om hun individuele of groepsideeën in te dienen om de bedrijfsemissies te verminderen. Tijdens de verzamelfase van de campagne, die 1,5 maand duurde, werden meer dan 270 onderbouwde ideeën ingediend door Sika-medewerkers. De beoordelingsfase vindt dit jaar plaats, waarbij de beste ideeën worden geïntegreerd in Sika's net zero roadmap.

Chief Innovation & Sustainability Officer
"Sika wil een aanjager zijn in de transformatie van de bouw- en productiesector naar Net Zero. Daarom ondersteunen we het Science Based Target-initiatief (SBTi)." Patricia Heidtman, Chief Innovation and Sustainability Officer

Sika's emissiecategorieën 2022

Scope 3 Categories
Categories   2021 2022
SCOPE 1   156 156
SCOPE 2   82 76
SCOPE 3 GHG Emissions
(1'000 tons of CO2 eq)
  12,553 12,511
   Cat.1  Purchased goods and services  6,595 7,129
   Cat. 12 End of Life of sold products (EoL) 4,190 3,644
   Cat. 4 Upstream transportation 1,070 971
   Cat. 2 Capital goods 172 189
   Cat. 9 Downstream transportation 139 171
   Cat. 11 Use of sold products 108 138
   Cat. 5 Waste generated in operations 108 80
   Cat. 3 Fuel and energy-related activities 81 77
   Cat. 7 Employee Commuting 63 66
   Cat. 8 Upstream leased assests 21 23
   Cat. 6 Business travels 6 23
  TOTAL 12,553 12,511

Sika op weg naar Net Zero - Focuspunten

Sika's Way to Net Zero
 • Opleiding en capaciteit opbouwen om zo materiaalefficiëntie en circulariteit te verbeteren
 • Versneld gebruik van alternatieve koolstofarme benodigdheden
 • Voortdurende focus op operationele efficiëntie
 • Samenwerking met belangrijke leveranciers die Sika's weg naar net zero ondersteunen
 • Ontwikkeling van nieuwe innovatieve oplossingen voor bouw en industrie

Verminderen van koolstofuitstoot

Sika Decarbonization Levers Scope 1 and 2

Scope 1 en 2

 
2032
 
 • Voortdurende verbeteringen van de energie-efficiëntie (bijv. optimalisatie van zanddroging, efficiëntere machines, preventie van lekkage, enz.)
 • Verhoog het gebruik van koolstofarme energie door ketels (bijv. elektriciteit, biomassa)
 • Verhoog de elektrificatie van het wagenpark
 • Vergroot het aandeel hernieuwbare elektriciteit

2050

 • 100% van de apparatuur gebruikt koolstofarme energie
 • 100% van de elektriciteit is hernieuwbaar
 • Het wagenpark is gedecarboniseerd
Decarbonization Levers Scope 3

Scope 3

 
2032
 
 • TRANSPORT: Verlaag de upstream en downstream transportemissies
 • GRONDSTOFFEN:
  Verminder het verbruik van nieuw cement en petrochemicaliën
  Vergroot het aandeel koolstofarme grondstoffen
  Stel een duurzame inkoopstrategie op
 • END-OF-LIFE: Verbeter de recycleerbaarheid van Sika's producten door middel van productformulering en verpakkingsmateriaal
  Promotie van recyclingoplossingen

2050

 • TRANSPORT: Minimaliseer stroomopwaartse en stroomafwaartse transportemissies
 • GRONDSTOFFEN:
  Het verbruik van nieuw cement en petrochemicaliën aanzienlijk verminderen
  Maximaliseer het aandeel koolstofarme grondstoffen
  Creëer een sterk duurzaam inkoopecosysteem door actief samen te werken met klanten en leveranciers
 • END-OF-LIFEWord een volledig circulair bedrijf

Net Zero als groeikans

Dankzij haar innovatiekracht kan Sika de uitstoot van broeikasgassen aanzienlijk helpen verminderen. “Door portlandcement in onze mortelproductie te vervangen, kunnen we de CO2-uitstoot tegen 2025 tot wel 480 kiloton verlagen”, legt Patricia Heidtman uit. Sika heeft al de benodigde vervangende materialen gevonden zonder de productkwaliteit in gevaar te brengen. Daarnaast realiseerde het bedrijf met reCO2ver® een doorbraak in betonrecycling.


Een ander gebied waarop Sika de circulaire economie ondersteunt, is met gerecyclede dakmembranen. Dit zal tegen 2032 tot 49 kiloton CO2-uitstoot voorkomen. Sika wil graag haar eigen doelstellingen voor net zero bereiken en ook haar klanten helpen op weg naar net zero.

"Sika heeft de innovatieve kracht en oplossingen om de bouw- en transportsector te transformeren – en dit zal des te duidelijker worden als we samenwerken met onze klanten en leveranciers. Om deze reden zien we net zero niet alleen als een zakelijke uitdaging, maar vooral als een grote kans om te groeien." Patricia Heidtman, Chief Innovation and Sustainability Officer
Partnerschap met belangrijke leveranciers die
Sika's weg naar net zero ondersteunen
Voortdurende focus op
operationele efficiëntie
Ontwikkeling van
nieuwe technologische oplossingen
voor bouw en industrie