De Europese Unie heeft een beperking toegevoegd aan de REACH-verordening. Deze beperking geldt voor het gebruik van producten die meer dan 0,1% monomere diisocyanaten bevatten, waaronder polyurethaanproducten zoals lijmen, afdichtingsmiddelen, coatings of injecties die worden gebruikt in de industriële productie of de bouw. Sika neemt als toonaangevende producent van polyurethaan producten de gezondheid en veiligheid van gebruikers zeer serieus. Op deze pagina vindt u meer informatie over dit onderwerp.

Fitter performing an auto glass replacement with Sikaflex 255 Extra

Wat is REACH

Waar REACH voor staat

REACH werd in 2006 aangenomen en staat voor Registratie, Evaluatie, Autorisatie en restrictie van Chemische stoffen. Het beschrijft waar bedrijven en overheden zich aan moeten houden. Het is een Europese verordening die ook tot doel heeft de menselijke gezondheid en het milieu beter te beschermen tegen mogelijke risico's van chemische stoffen en er tegelijk voor
te zorgen dat de chemische industrie van de EU haar wereldwijde
concurrentiepositie behoudt.

Beperking

De Europese Unie heeft een beperking ingesteld op het gebruik van producten die meer dan 0,1% monomere diisocyanaten bevatten. Deze aangescherpte regels zullen ook van toepassing zijn op producten zoals polyurethaanlijmen, -afdichtingsmiddelen en vloersystemen die in de industriële productie en de bouw worden gebruikt.

Waarom is het belangrijk?

Bij het werken met lijmen en afdichtingen, spelen de voorzorgsmaatregelen die vermeld staan in de veiligheidsinformatiebladen een belangrijke rol voor de gezondheid en veiligheid van gebruikers. Eén component-polyurethaan lijmen en afdichtingen harden uit door een reactie met vocht in de lucht en deze reactie is gebaseerd op het vernetten van de prepolymeren via isocyanaatgroepen. Bij deze reactie, die uitharden wordt genoemd, wordt het vloeibare product omgezet in een polyurethaan polymeerverbinding met unieke eigenschappen.

Bij het toepassen van dergelijke polyurethaanproducten kunnen gebruikers worden blootgesteld aan minimale hoeveelheden van niet-gereageerde monomere diisocyanaten die zijn gebruikt bij de productie van deze prepolymeren. Wanneer ze echter volledig zijn uitgehard, hebben de diisocyanaten gereageerd en zijn de eindproducten volledig vrij van deze reactieve chemicaliën.

*Bron: ISOPA

 

Veilig gebruik van polyurethaanproducten

Bij het aanbrengen van polyurethaanproducten kunnen de gebruikers worden blootgesteld aan minimale hoeveelheden niet-gereageerde monomere diisocyanaten. Zodra het product echter volledig is uitgehard, hebben de diisocyanaten gereageerd en zijn de uiteindelijke verbindingen volledig vrij van deze reactieve chemicaliën.

Met Purform® heeft Sika een technologie ontwikkeld om de resterende monomere diisocyanaten verder te verlagen tot onder de drempel van 0,1%. Hierdoor kunnen gebruikers polyurethaanproducten veilig gebruiken zonder REACH-beperkingen. Polyurethaanproducten blijven onverminderd beschikbaar.

  Gewone Polyurethanen Sika Purform® Polyurethanen
Gehalte aan diisocyanaatmonomeren > 0.1 gewicht% < 0.1 gewicht%
Training en certificering (volgens REACH) Ja Nee
Bijkomende trainingskosten voor gebruik Ja Nee
* afhankelijk van andere bestanddelen    

Sika's opties om te voldoen aan de REACH-verordening

Sika biedt verschillende opties aan om te voldoen aan de beperking zoals bedoeld in de veranderde REACH-verordening. De huidige oplossingen blijven beschikbaar, daarvoor moeten gebruikers worden opgeleid en gecertificeerd. Bovendien biedt Sika een verscheidenheid aan oplossingen op basis van silaan gemodificeerde polymeer (STP) of Purform®-technologie die geen extra maatregelen voor gebruikers vereisen.

Gratis toegang tot REACH-training

Vanaf 24 augustus 2023 dienen alle beroepsmatige en industriële
gebruikers een opleiding gedaan te hebben alvorens dergelijke producten te gebruiken.
Doe-het-zelvers vallen niet onder deze wet.

In onderstaande keuzetabel kunt u zien met welke training u dient te zijn opgeleid en gecertificeerd voor het veilig omgaan met diisocyanaten volgens de wettelijke opleidingseisen van de REACH-verordening.

In de keuzetabel kiest u uw Sika product en gebruikt de bijbehorende link om u in te schrijven voor de juiste training.

Liquid applied membrane detail on roof

Om te profiteren van gratis training kunt u gebruik maken van de vouchercode die is weergegeven in de keuzetabel.

In de keuzetabel kiest u uw Sika product en gebruikt de bijbehorende link om u in te schrijven voor de juiste training. Deze trainingen zijn ontwikkeld door de brancheorganisaties ISOPA en ALIPA.

 • Het certificaat is 5 jaar geldig
 • Leverancier onafhankelijk
 • Voor applicateur en werkplaatschef

 

In de training komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • De eigenschappen van diisocyanaten-monomeren
 • De risico’s van werken met deze stoffen
 • Mogelijke effecten voor de gezondheid
 • Mogelijke symptomen van overmatige blootstelling
 • Mogelijkheden technische bescherming
 • Persoonlijke bescherming
 • Gedrag om blootstelling te vermijden
 • Eerste hulp maatregelen
 • Organisatorische vereisten
 • Afvalverwijdering 

Keuzetabel

Let op! Vergeet na het invoeren van de vouchercode niet te klikken op het vergrootglas.

Tip: gebruik de webbrowser Chrome voor het doorlopen van de training en voor toegang tot uw idloom account.

Toepassing Sika producten Training Niveau Vouchercode Registratie en deelname
Professionele toepassing van kleef- en afdichtmiddelen (kleinverpakking bij omgevingstemperatuur) Sika Boom SikaBond®  Sikaflex®  SikaSwell® SikaTack®    Schönox 2K PU Solid T-048 * 2 FEICA_21_C20 Klik hier voor deze training
Professionele toepassing van vloerbedekking en waterdichtingstoepassingen Sika Concrete Primer                  Sika Reactivation Primer        Sikafloor® Sikalastic® SikaTransfloor® Pulastic        Schönox HP Rapid        Schönox PU  Schönox SGH T-049 * 2 FEICA_21_C20 Klik hier voor deze training
Professionele toepassing van hoge druk injectieharsen Sika Injection T-050 2 FEICA_21_C20 Klik hier voor deze training
Industriële toepassing van lijmen en afdichtingsmiddelen (kleinverpakking bij omgevingstemperatuur) Sika Primer SikaBond® SikaCure® Sikaflex® SikaForce® SikaPower® SikaTack® T-051 * 2 FEICA_21_C20 Klik hier voor deze training
Industriële toepassing van lijmen en afdichtingsmiddelen (grootverpakking bij kamertemperatuur) Sikaflex®    SikaForce® T-052 2 FEICA_21_C20 Klik hier voor deze training
Spuiten buiten een geventileerde cabine, open hanteren van hete of warme formulering. Sikalastic® T-033 3 EFCC-2022 Klik hier voor deze training
Industriële toepassing van polyurethaanlijmen bij hoge temperaturen of door verstuiving of bij lamineersnelheden boven 100 m/min. Sikaflex® SikaMelt® T-053 3 FEICA_21_C20 Klik hier voor deze training
Industriële toepassing van lijmen en afdichtingsmiddelen Onderhoud en reparatie van apparatuur T-054 3 FEICA_21_C20 Klik hier voor deze training

* Neem contact op met uw accountmanager voor specifieke training op artikelniveau en toepassing.

Alternatieve producten zonder training

Sika heeft polyurethaan pre-polymeren ontwikkeld met een ultralaag monomeergehalte. Deze producten, gelanceerd onder de naam Purform®, kunnen onbeperkt en zonder training gebruikt worden door professionals.

Sika Purform® Pure Performance red logo

Alle Purform® producten hebben  vele productspecifieke voordelen waaronder  een ultralaag gehalte aan vrij monomeer diisocyanaat. Dankzij de Purform® -technologie kunnen gebruikers profiteren van de unieke prestaties van polyurethaan en is een REACH-opleiding op het gebied van gezondheid en veiligheid niet meer nodig. Gebruikers kunnen veilig en verantwoord werken met de Purform® producten.

Door gebruik te maken van de Purform® technologie voor beter presterende polyurethaan lijmen en afdichtingsmiddelen met een ultralaag gehalte aan diisocyanaat monomeer, kunnen we de uitdagingen van morgen, vandaag al aangaan.

Veel gestelde vragen

Wat zijn diisocyanaten?

Diisocyanaten worden hoofdzakelijk gebruikt voor de vervaardiging van polyurethaanproducten, zoals harde en soepele schuimen, coatings, kleefstoffen en afdichtingsproducten. Diisocyanaten reageren volledig weg tijdens het uithardingsproces en zijn daarom niet meer aanwezig in het polyurethaan eindproduct.

Worden polyurethaanproducten verboden onder de nieuwe REACH-verordering?

De verordening houdt geen verbod in op de verkoop of het gebruik van polyurethaanproducten. Bepaalde producten binnen het volledige productengamma van Sika zullen onder deze nieuwe REACH-classificatie vallen.

Op welke producten is de REACH verordering van toepassing?

Binnen de REACH-verordening worden polyurethaanproducten geclassificeerd. De classificatie houdt in dat producten meer of minder dan 0,1% monomere diisocyanaten bevatten. De classificatie boven de 0,1% geldt doorgaans voor de meeste polyurethaanproducten die op de markt aanwezig zijn. Het is belangrijk erop te wijzen dat uitgeharde producten in hun afgewerkte vorm geen isocyanaten meer bevatten en dat de beperking daarop niet van toepassing is. De beperking is evenmin van toepassing op producten met een zeer laag restgehalte aan diisocyanaat, zoals bijvoorbeeld de polyurethaanproducten uit het Purform® -assortiment van Sika.

Wat is het doel van deze beperking?

Op het gebied van gezondheid op het werk worden in heel Europa, zij het lage, jaarlijkse aantallen astmagevallen geregistreerd die verband houden met verwerken van diisocyanaten. In 2012 is de Duitse autoriteit BAuA begonnen met het opstellen van een verordening om deze aantallen aanzienlijk terug te dringen. Diisocyanaten kunnen veilig worden gehanteerd als er adequate maatregelen voor hantering en risicobeheer zijn genomen. Een enkel incident kan een persoon echter overgevoelig maken voor diisocyanaten, die vanaf dat moment zelfs bij de laagste concentraties astma kunnen veroorzaken. De beste manier om een dergelijk risico te beheersen is iedereen die met diisocyanaten werkt, voor te lichten over de juiste omgang met deze stoffen.

Gelden deze wettelijke beperkingen voor distributeurs, gebruikers en werkgevers?

De polyurethaanproducten die meer dan 0,1% monomere diisocyanaten bevatten zorgen ervoor dat iedereen die beroepsmatig met diisocyanaten omgaat, vóór gebruik ervan, is opgeleid en gecertificeerd Hierbij wordt ingegaan op de eigenschappen van diisocyanaten en de eisen voor een veilige hantering. De beperking bestaat uit twee delen: een deel is van toepassing op de fabrikanten van polyurethaanproducten en het andere op professionele gebruikers.

 1. Om een product te verkopen dat in de classificatie boven 0,1% valt, moet de opleidingsvereiste op het etiket worden vermeld en moet de leverancier de klant informatie verstrekken over waar of hoe de vereiste opleiding kan worden gevolgd.
 2. Om dit polyurethaanproduct te gebruiken, moet de werkgever aantonen dat de gebruiker met succes een opleiding heeft gevolgd.
   
Is er een tijdschema voor de invoering van de training?

Producten moeten vanaf februari 2022 dienovereenkomstig worden geëtiketteerd.
Er moet een opleiding worden gevolgd voordat de betrokken producten worden gebruikt. Dit is officieel van kracht vanaf september 2023. Er is geen noodzaak tot opleiding voor polyurethaanproducten welke minder dan 0,1% monomere diisocyanaten bevatten.


De opleiding is vijf jaar geldig en moet daarna worden vernieuwd.

Wie kan deze verplichte training geven?

De opleiding kan zowel online als persoonlijk worden gevolgd. De opleider moet een beroepsopleiding hebben op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk. De brancheorganisaties van de toeleveringsketen voor diisocyanaten hebben opleidingsmateriaal ontwikkeld dat aan deze eisen voldoet en bieden de opleiding online aan via een openbaar internetplatform. Via dezelfde website kunnen opleiders ook toegang krijgen tot dit opleidingsmateriaal. 

Zal Sika training verzorgen voor haar klanten?

Er zijn geen plannen om Sika klanten een specifieke diisocyanaat training aan te bieden. Sika helpt klanten om de training online te volgen door een couponcode te verstrekken voor gratis toegang tot de training.

Hoe weet ik of ik deze opleiding moet volgen?

U moet de opleiding volgen als u een product met meer dan 0,1% monomere diisocyanaten in een professionele of industriële omgeving gebruikt. Elk product dat onder deze beperking valt, moet de volgende zin op de verpakking hebben

"Vanaf 24 augustus 2023 is een adequate opleiding vereist vóór industrieel of professioneel gebruik." Sika voegt deze zin ook toe aan deel twee van haar veiligheidsinformatieblad.

Particuliere gebruikers (consumenten) hebben deze training niet nodig.

Wie is verantwoordelijk voor de opleiding van de gebruikers, en wie ziet toe op de naleving ervan?

De werkgever van de gebruiker of de zelfstandige gebruiker is verantwoordelijk voor het volgen van de opleiding en het documenteren van een geslaagde deelname. Nationale REACH-inspecteurs kunnen deze documentatie controleren. 

Zijn er alternatieven?

Sika biedt verschillende opties aan om te voldoen aan de beperking zoals bedoeld in de veranderde REACH-verordening. De huidige oplossingen blijven beschikbaar, daarvoor moeten gebruikers worden opgeleid en gecertificeerd. Bovendien biedt Sika een verscheidenheid aan oplossingen op basis van silaan gemodificeerde polymeer (STP) of Purform®-technologie die geen extra maatregelen voor gebruikers vereisen.