Sika houdt zich bewust bezig met duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit komt tot uiting in de initiatieven die Sika onderneemt en in de certificering voor de CO2 Prestatieladder.

De CO2 Prestatieladder is een instrument om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie.

Sika heeft niveau 3 op de schaal van 5 van de prestatieladder behaald. Hier kunt u onze CO2-footprint vinden. Met behulp van een CO2-footprint kan een organisatie inzicht krijgen in de totale uitstoot van broeikasgassen, veroorzaakt door de organisatie, een proces of product.

Meer informatie over de initiatieven rondom de CO2 prestatieladder vindt u hieronder.