Sika houdt zich bewust bezig met duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit komt tot uiting in de initiatieven die Sika onderneemt en in de certificering voor de CO2 Prestatieladder.

De CO2 Prestatieladder is een instrument om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie.

Sika heeft niveau 3 op de schaal van 5 van de prestatieladder behaald. Hier kunt u onze CO2-footprint vinden. Met behulp van een CO2-footprint kan een organisatie inzicht krijgen in de totale uitstoot van broeikasgassen, veroorzaakt door de organisatie, een proces of product.

Op basis van de CO2-footprint van Sika Nederland zijn er bepaalde reductiedoelstellingen opgesteld. We hebben met elkaar, over de periode van 2013 t/m 2019, een CO2 reductie gerealiseerd van 6%. Voor de komende periode (2020 t/m 2023), met als basisjaar 2019, is de verwachtig om 12% CO2 te reduceren.

Meer informatie over de initiatieven rondom de CO2 prestatieladder vindt u hieronder. 

A. Inzicht

  • Bedrijf beschikt over een uitgewerkte actuele emissie (of overzichtlijst) voor haar scope I en II en CO2-emissies conform ISO 14064-01.

  • De emissie inventaris 2017 is door een gecertificeerde instantie geverifieerd met tenminste een beperkte mate van zekerheid.

B. Reductie

  • Bedrijf heeft een energie management systeem (conform NEN-EN-ISO 50001:2011 of gelijkwaardig) inclusief een energie management programma opgesteld, onderschreven door hoger Management, gecommuniceerd (intern en extern en geïmplementeerd).

C. Transparantie

  • Bedrijf communiceert intern en extern over haar carbon footprint en reductiedoelstelling(en).

  • Bedrijf beschikt over een gedocumenteerd intern en extern communicatieplan met vastgelegde taken, verantwoordelijkheden en wijzen van communicatie.

D. Participatie

Actieve deelname aan (sector of keten) initiatief op het gebied van de CO2 reductie.