Volledige bescherming van parkeergarages

Parkeergarages bieden dagelijks bescherming aan duizenden auto's. Maar hoe zit het met de parkeerconstructies zelf? Sika biedt hoogwaardige oplossingen om volledige bescherming te bieden zonder verrassingen. 

Oplossingen voor parkeergarages

Auto op het bovendek van een parkeergarage gemaakt met Sikafloor coating systeem

Sika biedt producten voor alle delen van een parkeergarage - nieuwbouw of renovatie - waarmee gezorgd kan worden voor duurzame bescherming van de dragende betonnen constructie. Sika biedt een breed scala van oplossingen aan, zoals:

Bovendekken
Opritten en hellingbanen
Tussendekken
Vaste grondslag / keldervloeren
Voegen en detaillering
Waterdichting van ondergrondse constructies
Betonrenovatie en constructieve versterking

Ontdek de mogelijkheden

1. Coating voor Bovendekken

Dit gedeelte van de parkeergarage wordt, naast de mechanische belasting van het verkeer, blootgesteld aan diverse seizoensgebonden weersinvloeden.

Bovendekken worden vooral blootgesteld aan seizoensgebonden thermische belasting. Tegelijkertijd hebben deze oppervlakken de taak om de vocht- en chloridebelasting in de constructie elementen te voorkomen. Directe bescherming van bovendekken wordt echter alleen gerealiseerd door het toepassen van een dubbele scheuroverbruggende laag volgens OS 10/OS 14, OS 11a.

Bovendek van een parkeergarage

2. Opritten & Hellingbanen

Opritten en hellingbanen zijn deels overdekt en deels open. Hierdoor kunnen ze beïnvloed worden door de weersomstandigheden. Afhankelijk van de locatie van de opritten of hellingbanen (binnen of buiten) worden afzonderlijke eisen gesteld aan de vloerafwerking. 

Het Sikafloor® Pronto systeem biedt een snelle verwerking waardoor de parkeergarage bij renovatie snel weer in gebruik genomen kan worden. 

Parkeergaragehellingbaan

3. Tussendekken

Bij overdekte, berijdbare tussenetages kunnen vanwege de bouwwijze scheuren onstaan. Bij dynamisch wisselende verkeersbelasting ontstaan dan veranderingen in de scheuren. Hierdoor kunnen agressieve stoffen in constructie-elementen binnendringen en schade aanbrengen.

Tussendekken kunnen open (en dus beïnvloed worden door de weersomstandigheden) of volledig overdekt zijn. Afhankelijk van het bouwconcept worden dus ook verschillende eisen gesteld aan de vloerafwerkingen. Dit kan variëren van starre (OS 8) tot elastische (OS 13 11b) vloersystemen.

Signalisatie in een parkeergarage

4. Vaste grondslag / Keldervloeren

Vloeren op vaste grondslag en keldervloeren die in contact staan met de ondergrond zijn eveneens blootgesteld aan de belasting door strooizout en vocht. Daarom moeten deze net zo worden beschermd tegen agressieve stoffen als de andere parkeerdekken. Daarvoor zijn starre en mechanisch belastbare OS 8 systemen als standaardoplossing geschikt. Voor de coating van ondergrondse vloeren levert Sika verschillende systemen. De systemen die op vloeren geplaatst worden in contact met volle grond, dienen in zekere mate "waterdampdoorlatend" te zijn.

Tot nu toe werden grondplaten met starre systemen afgewerkt omdat bij flexibele beschermingssystemen het gevaar bestond van belvorming op de achterkant bij opstijgend vocht. Dit kan nu door toepassing van de gelaagde afdichting voor vers beton SikaProof® A+ veilig worden voorkomen.
De afdichting van de verbinding in vers beton grondplaten in combinatie met het flexibele oppervlakbeschermingssysteem op de bovenkant van de grondplaat is uniek bij Sika.

Auto's binnen in een parkeergarage gemaakt met Sikafloor coating system

5. Voegen & Detaillering

Dilatatievoegen en aansluitvoegen in parkeergarages vormen zowel bij nieuwbouw als renovatie een grote uitdaging. Waterdichting speelt hierbij een essentiële rol. Traditionele dilatatie oplossingen met metalen profielen bereiken in toenemende mate hun toelaatbare grenzen wanneer een gecompliceerd verloop van de voegen aanwezig is. In de omgeving van de opstaande wand of in de buurt van trottoirs, markeringsstenen en voetpaden wordt het coatingsysteem van de vloer naadloos aangesloten op de opstaande delen.

Ook verticale betonoppervlakken en de onderkant van de plafonds zijn aan aantasting onderhevig. Carbonatatie leidt uiteindelijk tot corrosie van de wapening met het bekende schadebeeld van de betonlaag. Deze schade kan met de Sika mortelsystemen worden hersteld waarbij de herstelwerkzaamheden met een optisch aantrekkelijke oppervlakbescherming kunnen worden afgewerkt. Voor parkeergarages kan zo een optimale en vriendelijke kleurstelling worden gerealiseerd.
Markeringen en routing in een parkeergarage dragen bij aan veiligheid en gebruiksvriendelijkheid voor zowel de automobilist als de voetgangers. Door toepassing van duidelijke symbolen en heldere kleuren realiseert Sika een optimale en eigentijdse uitstraling.
 

Sika FloorJoint betonnen prefab paneel geïnstalleerd in parkeergarage

6. Waterdichting voor Ondergrondse Constructies

Ondergrondse constructies worden blootgesteld aan verschillende externe invloeden. Deze invloeden kunnen een negatief effect hebben op de bruikbaarheid, de waterdichtheid en de levensduur van de kelderconstructie en dat verkort op zijn beurt weer de nuttige levensduur van het hele gebouw.
Ondergrondse parkeergarages zijn niet langer alleen maar utilitaire ruimtes, waar een donkere, vochtige en ongenaakbare omgeving aanvaardbaar is.

Om een aantrekkelijk uitzicht en een uitnodigende, bruikbare en aangename omgeving te garanderen, is de waterdichting van de kelder van een gebouw van het grootste belang en ook essentieel voor de goede werking van een ondergrondse parking. Bovendien kan schade door binnendringend water desastreuze gevolgen hebben, die kunnen leiden tot grote extra kosten en een kortere levensduur. Gelukkig heeft Sika veilige, beproefde waterdichtingsoplossingen ontwikkeld voor zowel nieuwbouw als renovatie van ondergrondse parkeergarages.
 

Ondergrondse kelderafdichting met waterbar en betonnen paalmutsen

7. Betonreparatie & Constructieve Versterking

Een basisvereiste voor een vloersysteem in een parkeergarage is een gezonde betonnen draagconstructie en vloerplaten. regelmatige inspectie en onderhoud van gewapend beton is essentieel om de ontworpen levensduur van zowel de beschermingssystemen als de constructie zelf te garanderen.
Sika heeft een volledig assortiment beproefde producten en systemen voor alle aspecten van betonreaparatie, waaronder vele innovatieve oplossingen die ideaal zijn voor gebruik in parkeergarages, zoals:
 

  • Bescherming van staalwapening
  • Hoogwaardige reparatiemortels
  • Beschermende waterafstotende impregneermiddelen
  • Hoogwaardige beschermende en esthetische oppervlaktecoatings corrosieremmers
  • Voegafdichtings- en waterdichtingssystemen
  • Structurele constructieve systemen
  • Onderhoudswerken aan een parkeergarage hellingbaan
Onderhoudswerken aan een parkeergaragehellingbaan

Projectreferenties