2024
Assen

Projectvoorwaarden

Ruik het rubber van het racecircuit Assen. Luister naar de gierendebanden. Beleef de spanning van extreme snelheid. Coureurs moetenblindelings kunnen vertrouwen op hun racing skills én op de veiligheidvan het circuit. De kerbstones in elk van de 21 bochten spelen bij ditlaatste een cruciale rol. Niet voor niets worden ze streng gekeurd doorKNAF/KNMW en FIA/FIM. Een verkeerde berekening kan het verschilmaken tussen gewaarschuwd, of gelanceerd worden. Het vervaardigenen aanleggen van prefab kerbstones is dan ook werk van een specialist.Het Friese EFKO Beton is zo’n specialist. Sika helpt ze bij hetvervaardigen van een perfect product.

Sika oplossingen

Voor elk van de bochten van het Asser circuit zijn kerbstones op maatnodig. EFKO Beton maakt hiervoor in eigen beheer mallen, waarinde prefab kerbstones worden gegoten. Voor het hoogsterktebetongebruikt het bedrijf Sika® ViscoCrete®-2640 con. 35% SPL. ViscoCreteis een zogeheten superplastificeerder en een sterke waterreduceerder.Sika is voor EFKO Beton een vaste leverancier van additieven en deproducten kennen voor hen dan ook weinig geheimen. De kerbstones ophet TT-circuit moeten niet alleen bestand zijn tegen een extreem hogebelasting, maar ook een levensduur hebben van minimaal 50 jaar.

Duurzaamheid

EFKO Beton vervangt voor het zelfverdichtende hoogsterktebeton 50% van het cement door hoogovenslak, een restmateriaal uit destaalindustrie. Dit zorgt voor een aanzienlijk lagere CO2 footprint. De MKI, de milieukostenindicator van ELKO Beton, ligt ver onder hetgemiddelde in de branche. Een van de redenen hiervoor is dat het bedrijfzoveel mogelijk samenwerkt met ketenpartners die eveneens prioriteitgeven aan duurzaamheid en productie met oog voor natuur en omgeving. Inderdaad, zoals Sika.

Betrokken partijen

Project
Kerbstones TT-circuit Assen

Applicatie

EFKO Beton

Download