02/07/2021

Sika Nederland B.V. heeft een certificaat behaald op de CO2-Prestatieladder. Sika houdt zich bewust bezig met duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit komt tot uiting in de initiatieven die Sika onderneemt en in de certificering voor de CO2 Prestatieladder.

Sika heeft niveau 3 op de schaal van 5 van de prestatieladder behaald. Hier kunt u onze CO2-footprint vinden. Met behulp van een CO2-footprint kan een organisatie inzicht krijgen in de totale uitstoot van broeikasgassen, veroorzaakt door de organisatie, een proces of product.

Op basis van de CO2-footprint van Sika Nederland zijn er bepaalde reductiedoelstellingen opgesteld. We hebben met elkaar, over de periode van 2013 t/m 2019, een CO2 reductie gerealiseerd van 6%. Voor de komende periode (2020 t/m 2023), met als basisjaar 2019, is de verwachtig om 12% CO2 te reduceren.