12/04/2021

Door grote schaarste op de wereldgrondstoffenmarkt zijn er mogelijke vertragingen in leveringen. Vanaf december 2020 worden veel bedrijven, en dus ook Sika, ongewild geconfronteerd met stagnaties in productieafdelingen bij toeleveranciers.
Concreet betekent dit:

1. Schaarste in epoxyhars, polyolen (PUR A-component), isocyanaten (PUR B-componenten), weekmakers, PVC, siliconen en diverse polymeren door uitval van productie-eenheden van ba-sisgrondstoffen. Oorzaken: extreme weersomstandigheden in Verenigde Staten, brand in pro-ductielocaties in Azië en zeer recent in Duitsland en capaciteitsbeperkingen door COVID-19 maatregelen;

2. Grote tekorten qua transportcapaciteit van zowel weg-, zee- als luchttransport, met name vanuit Azië, waardoor grondstoffen niet kunnen worden aangeleverd;

3. Schaarste in hout (plaatmateriaal, pallets etc.) door extreem weer in de Verenigde Staten en leverbeperkingen vanuit Rusland;

4. Schaarste in metaal voor de productie van blikverpakkingen.

De schaarste in grondstoffen ontstaat op een moment dat wij grote behoefte aan onze producten voor bouw en industrie ervaren, waardoor het probleem wordt versterkt. Bovenop deze problematiek zien wij dat de prijs van ruwe olie het afgelopen kwartaal met ca. 20% is gestegen.

Deze samenloop van omstandigheden buiten onze wil zorgt voor een ongekende situatie die ons dwingt om passende maatregelen te nemen. Voorop staat dat wij er - samen met u - alles aan willen doen om zo goed mogelijk door deze periode heen te komen. Wij blijven optimistisch en hopen dat wij over enkele maanden terug kunnen keren naar een meer genormaliseerde situatie.

Onze supply chain, inkoop- en productieteams stellen alles in het werk om uw orders zo goed mogelijk uit te leveren en de impact op kosten en eventuele levertijdvertraging te minimaliseren. Helaas moeten wij incalculeren dat de levertijd die u van ons gewend bent niet altijd kan worden aangehouden. Daarnaast zullen diverse prijsaanpassingen nodig zijn met een korte voorlooptijd.

Wij zijn genoodzaakt om, afhankelijk van beschikbaarheid, volumetoewijzing toe te passen voor bestaande en nieuwe orders. Wij geven voorrang aan klanten die ons voorzien van een goede voorspelling van afnamebehoefte en waarvan orders tijdig zijn ontvangen. Goede en tijdige informatie is cruciaal om de kans op voldoende beschikbaarheid te maximaliseren. Wij zullen exacte leverdata niet altijd tijdig kunnen bevestigen en per direct zijn alle bevestigde leverdata onder voorbehoud van het beschikbaar zijn van grondstoffen.

Verder hebben per direct al onze prijslijsten, prijsbrieven en projectaanbiedingen een maximale geldigheid van 1 maand, waarbij wij ons het recht voorbehouden om noodzakelijk prijsaanpassingen per direct door te voeren. Geldigheid van prijzen kan uitsluitend worden ontleend aan bevestigde orders.

Voor alle leveringen na 1 mei 2021 zijn wij genoodzaakt de prijzen conform de marktontwikkelingen te verhogen. Voor producten met zeer grote schaarste kan dit oplopen tot 20%.

Wij houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen. In geval van leverproblemen verzoeken wij u om contact op te nemen met uw Account Manager of onze afdeling customer service. Wij danken u bij voorbaat voor uw begrip en steun en stellen alles in het werk om uw vertrouwen in Sika te blijven verdienen.